Regels

Welkom bij CallMeChat.tv! Ons platform is ontworpen om een veilige en plezierige omgeving te creëren voor gebruikers om deel te nemen aan willekeurige videochats met mensen van over de hele wereld. Om te zorgen voor een positieve ervaring voor alle gebruikers, hebben we een aantal regels opgesteld die aanvaardbaar gedrag en gedrag op ons platform beschrijven. Door CallMeChat.tv te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in zich aan deze regels te houden.

Wees respectvol en beleefd

Behandel alle gebruikers met respect en hoffelijkheid, net zoals je zelf behandeld wilt worden. Voer vriendelijke en zinvolle gesprekken en gebruik geen beledigende taal, bedreigingen of pesterijen.

Geen ongepaste inhoud

Het delen van expliciete, aanstootgevende of anderszins ongepaste inhoud is ten strengste verboden op CallMeChat.tv. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naaktheid, expliciete afbeeldingen of video's, grafisch geweld of haatzaaiende uitspraken. Gebruikers die dergelijke inhoud delen zullen worden verbannen van het platform.

Bescherm uw privacy

Deel voor je eigen veiligheid geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals je volledige naam, adres, telefoonnummer of financiële gegevens, met andere gebruikers. Wees voorzichtig wanneer je persoonlijke zaken bespreekt en onthoud dat niet iedereen op het platform het beste met je voor heeft.

Geen spam of reclame

Het promoten van producten, diensten of websites en het delen van spam of ongevraagde berichten is niet toegestaan op CallMeChat.tv. Gebruikers die zich bezighouden met dergelijke activiteiten zullen worden verbannen van het platform.

Geen imitatie

Het zich voordoen als een ander persoon, of dit nu een gebruiker of een medewerker van CallMeChat.tv is, is ten strengste verboden. Gebruikers die zich voordoen als anderen zullen worden verbannen van het platform.

Leeftijdsbeperkingen

CallMeChat.tv is bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Gebruikers jonger dan 13 jaar zijn niet toegestaan op het platform. Als je een gebruiker tegenkomt die minderjarig lijkt, meld deze dan bij onze moderators.

Wangedrag melden

Als je een gebruiker tegenkomt die deze regels overtreedt of ongepast gedrag vertoont, meld dit dan onmiddellijk aan onze moderators. Uw meldingen helpen ons een veilige en plezierige omgeving te behouden voor alle gebruikers.

Overtredingen van deze regels kunnen leiden tot waarschuwingen, tijdelijke of permanente uitsluitingen, of andere acties naar goeddunken van CallMeChat.tv moderators en medewerkers. Wij behouden ons het recht voor deze regels te allen tijde bij te werken of te wijzigen om de veiligheid en integriteit van ons platform te behouden. Als u CallMeChat.tv blijft gebruiken, aanvaardt u alle wijzigingen van deze regels.

Bedankt dat je deel uitmaakt van de CallMeChat.tv-gemeenschap en dat je jouw steentje bijdraagt om er voor iedereen een veilige en plezierige ruimte van te maken!